Ex. 3,14

Vagyok aki vagyok

(ESSZENCIA)


Költészet

Egyetemleges megnyilatkozás a megteremtett csöndben. 

(Mint pl. a tárgyi-, képi megjelenítés, zene, mozgás, csók stb.)

Forma: a szív ritmusjeleiből – a költő EKG-je – formázott haiku vagy szonett (kötött versforma).

Nyelv (verscímek): írott (és többségében ma is beszélt) nyelv. 

                                        Megjegyzés: a verscímek – fordítások – nyomtatott formában máig fellelhető szentírásokból (bibliákból) valók.

(Írásos emlékeink – civilizációs kultúráink és örökségünk lenyomatai is egyben, mint pl. a latin, ószír, ószláv, ógörög – a kezdetektől napjainkig.)

Filozófia

Minden ember, minden nyelv egyenjogú és egyenrangú,

bárhol él(t) is a földkerekségen,

Hit

Bizonyság a teremtett világról – az élő Istenről. 

(Isten így jelenti ki magát az Exodus – II Mózes – 3,14-ben.)   

 

 

  
 
    

      

  

  

   

I AM THAT I AM

(ESSENCE)

Poetry

Universal manifestation in the created silence. 

(Like pictures, music, motion, kiss and so on.)

– Form: haiku or sonnet form  (defined form of poetry) of the writers’ ECG. 

– Language (the poems’ titles): written (and most of them are spoken) languages. 

                                                                Note: The poem titles are taken from bibles of the world.  (Our written relics are evidences of our cultural heritage.)  

Philosophy

Every creature and every language is equal everywhere in the world.


Faith 

Certitude of the created world and of the existing God. 

(God declares himself this way at Exodus 3,14.)  

 


                

     
  


         
       

  
               

 

 
Comments