Antológiák

FONTOSABB ANTOLÓGIÁK

Песништво пазлике – Избор из поезије у Војвдини 
(Válogatta és szerkesztette.: Јован Зивлак, Панчево, 1978)

Messzike – jugoszláviai magyar költők gyermekversei 

(Összeállította.: Domonkos István, Pap József, Tolnai Ottó. Az utószót írta: Bányai János, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1979)

A csend városa Grad tišine  (két különálló, magyar és szerbhorvát nyelvű kötet)

(A szerk. biz. tagjai: Fehér ferenc, Koncz István, Dragomir Popnovakov, Tolnai Ottó, Milan Vukovic, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1982)

Ver(s)ziók

(Szerkesztette és válogatta: Kulcsár Szabó Ernő és Zalán Tibor, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1982) ISBN 963 271 974 3        

 
   
        
    
            

 
           

   

Ex évkönyv 1990 

(Forum Könyvkiadó, 

Újvidék,1990) 

ISBN 86-323-0262-0
Hullik a gesztenye

(Összeállította: Farkas Zsuzsa, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993) ISBN 86-323-0358-9

Határokon járok örökké...

(Erdélyi Erzsébet–Nobel Iván, Szerk.: Széles Klára, Tárogató Kiadó, Budapest, 1995) ISBN 963 9063 16 9  

     
Barométer

Az ex-YU magyar közérzeti irodalom antológiája


(Válogatta és szerkesztette: Székely András Bertalan, 

Zenta–Tóthfalu–Szabdka, 1997) 

ISBN 86-83029-04-2
ДУНАЙ ТУЛКЫМЪЁС — КАМ ЯРДУРЫН 

(IZSEVSZK, 1997) ISBN 5-7029-256-4

In memoriam Dobó Tihamér

(Szerk. Bicskei Zoltán, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997) ISBN 86-929-0472-0

Világvégi palota – Harminchárom határon túli költő gyermekversei

(Válogatta és szerkesztette: Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván, Hét Krajcár Kiadó, Budapest 1998) ISBN 963 8250 91    

                  

Hazajöttünk hát... hazajöttünk?

(Erdélyi Erzsébet–Nobel Iván, Szerk.: Olasz Sándor, Tárogató Kiadó, Budapest, 1998) ISBN 963 9063 16 9

Fél évszázad magyar költői (1944–1994) I. II. kötet 

(Válogatta: Végh Balázs, Kolozsvár, 1998) ISBN 973 9267 39 3                                                                                        

                                       
               
                                          

                           In Quest of the Miracle Stag – The Poetry of Hungary, Vol. I. II.

                                             (Edited by Adam Makkai, Chicago–Budapest, 2001)  

                                                     ISBN 963 210 814 0; ISBN 963 86024 2 2

Szarvasnyomon hét határon át

(Szerk. Erdélyi Erzsébet–Nobel Iván, Tevan Kiadó, Budapest, 2001) ISBN 963 7278 70 2 

A nyelv ma néktek végső menedéktek... – küzdelem a magyar nyelvért a három régióban 

(Szerk. és vál.: Maróti István és Székely András Bertalan, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2002) ISBN 963 202 396 X

A magyarokhoz  – Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól...

(II. jav., bőv. kiad. Szerkesztette: Medvigy Endre, Felsőmagyarország KiadóKiskapu Kiadó, Miskolc, 2003) ISBN 963 9301 58 2

        

   


Ezer magyar haiku

(Válogatta és szerkesztette: Vihar Judit, 

Napkút Kiadó, Budapest, 2010) 

ISBN 978 963 263 129 5  Partitúra ne légy soha

(Szerkesztette: Géczi János és Reményi József Tamás, Budapest, 2011) ISBN 978 963 693 376 0

Ennyi!

(Szerkesztette: Pete Violetta, Dunamelléki Református Egyházkerület, Budapest, 2012) ISBN 978-963-87443-8-8 

                  

Ezüsttulipán

(Összeállította: Bordás Győző, Újvidék, 2013) ISBN 978-86-323-0870-1

Verstörténés

(Vál. és szerk.: Mányoki Endre, Budapest, 2013) ISBN 978 973 7654

Az Isten harsonája  Božia trúba Válogatás 20. századi magyar költők istenes verseiből

(Összeáll. és szlovák nyelvre ford.: Oldřich Kníchal, Napkút Kiadó, Budapest, 2016) ISBN 978 963 263 548 4

                                                

              

24 karát – Kortárs költők versei Arany János születésének 200. évfordulójára

(Vál. és szerk.: Visy Beatrix, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2017) ISBN 978 963 200 668 0

Önlexikon Kortárs magyar írók önszócikkei

(Szerk.: Szondi György, Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest, 2017) ISBN 978 615 80 686 35