Szerkesztett könyvek

Szerkesztett könyvek (válogatás)

 • Hegedűs Géza—Kónya Judit: Kecskeének — két és fél évezred drámatörténete (2. átdolg. kiad., Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999) ISBN 963 9158 50 X
 • Hunter S. Thompson: Félelem és reszketés Las Vegasban (2. jav. kiad., ford.: Vágvölgyi B. András, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999) ISBN 963 9158 25 9
 • Vásárhelyi Mária—Halmai Gábor: A nyilvánosság rendszerváltása (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1998) ISBN 963 9158 17 8
 • Neményi Mária: Csoportkép nőkkel (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999) ISBN 963 9158 31 3
 • Csorba Béla: Kacifánt és bakafánt (Bálind István rajzaival, Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1999) ISBN 963 8294 56 6
 • Csorba Béla: Források a Délvidék történetéhez 3. (Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1999) ISBN 963 8294 47 7
 • Madarak voltunk... — Kárpátaljai néprajzi írások (Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1999) ISBN 963 8294 55 8
 • Botlik József: Egestas Subcarpathica — Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIXXX. századi történetéhez (Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 2000) ISBN
 • Szilágyi Sándor: Ostinato (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999) ISBN 963 9158 27 1
 • Szilágyi Sándor: A Hétfői Szabadegyetem és a III/III (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999) ISBN 963 91558 46 1 
 • Szász László: Székely János (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000) ISBN 963 9158 80 1
 • Vágvölgyi B. András: Narancs Blue (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1998) ISBN 963 9158 16 X 
 • Vágvölgyi B. András: Tokyo underground (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000) ISBN 963 9336 05 X
 • Ránki Vera: Magyarok — zsidók — nacionalizmus (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999) ISBN 963 915 838 0
 • Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000) ISBN 963 9158 08 9
 • Utasi Ágnes: Középosztály  (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000) ISBN 963 915 865 8
 • Utasi Ágnes: A bizalom hálója (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002) ISBN 963 9494 06 2 
 • Polónyi István—Tímár János: Tudásgyár vagy papírgyár (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2001) ISBN 963 933 628 9 
 • Kozma László: Egy Kossuth-díjas börtönévei (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2001) ISBN 963 9336 46 7
 • Móricz Kálmán: Kárpátalja sorsfordulói (Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 2001) ISBN
 • Bellér Béla: A Volkksbildungsvereintől a Volksbundig  (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002) ISBN 633 9336 60 2
 • Vermes Péter: Szegények hercege (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002) ISBN 963 9336 74 2
 • 'Honisme' és 'Statistica' (1819—1848) (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002) ISBN 963 9336 82 3
 • Pikó Bettina: Egészségszociológia (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002) ISBN 963 9336 89 0
 • Pajkossy Gábor: "Nemzeti újjászületés" (Vál. Kossuth írásaiból, Új Mandátum, Budapest, 2002) ISBN 963 9336 88 2
 • Tomkiss Tamás: Március 14. (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002) ISBN 963 9494 07 0
 • Tóth Antal: Revolució (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2003) ISBN 963 9494 35 6
 • A. Gergely András: Hoffer Tamás köszöntése (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002) ISBN 963 9336 91 2
 • Kolbein Falkeid—Kovács Ferenc—Vasadi Péter: Innen, onnan (Új Mandátum, Budapest, 2003) ISBN 963 9494 25 9
 • Randolph L. Braham: A népírtás politikája (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2003) ISBN 963 9494 17 8
 • Mirtse Ágnes: El innen! — szökési kísérletek (Tandori Dezső fordítása, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2003) ISBN 963 9494 14 3
 • Zelei Miklós: Álljon fel! (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2003) ISBN 963 9494 12 7
 • Fenyvesi Ottó: Blues az óceán felett — régi és új versek (Művészetek Háza, Veszprém, 2004) ISBN 963 9105 47 3
 • Kiss Viktor: A baloldaliság "kísértetei" (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004) ISBN 963 949 469 0
 • Bedő Iván: Hírkönyv (3. átdolgozott kiadás, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005) ISBN 963 9494 78 X
 • Ladányi János: Szociális és etnikai konfliktusok (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005) ISBN 963 949 87 9
 • Zeke László: Döbrögi újra száguld! (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005) ISBN 963 9609 14 5
 • Vlagyimir Viszockij: Tilalmakat szegve (Versek és dalok, Viczai Péter szerk., HangaÚj Mandátum, 2003) ISBN 963 9494 39 9
 • Vlagyimir Viszockij: Farkasösvényen (Ford.: Baka I. Bella I. Bereményi G. Cseh. K., Új Mandátum, Budapest, 2005) ISBN 963 949 94 1
 • Hankó Judit: Fejjel lefelé olvadó (Ráció Kiadó, Budapest, 2006) ISBN 963 9605 30 1
 • Simándi Ágnes: Tiszta hang (Kairosz Kiadó, Budapest, 2006) ISBN 963 9642 28 2
 • Pascal Quignard: Minden reggel (Ford.: Molnár Zsófia, Ráció Kiadó, Budapest, 2007) ISBN 978 963 9605 25 1
 • Lukács László: Csokonai a néphagyományban (Ráció Kiadó, Budapest, 2007) ISBN 978 963 9605 99 6
 • A tigris és a nyúl — Koreai mesék és történetek (Vál., szerk.: Yoo Jin-il és Szűts Zoltán, Ráció Kiadó, 2007) ISBN 978 963 9605 36 7
 • Paizs Tibor: Erdélyi Prikulicsok (Timp Kiadó, Budapest, 2008) ISBN 978 963 9614 44 4
 • Faddi Varga János: Lakoma könyv (Timp Kiadó-Lavik 92 Kft., Budapest, 2008) ISBN 978 963 9614 49 9
 • Filip David: Álom a szerelemről és a halálról (Ford.: Náray Éva, Timp Kiadó, Budapest, 2010) ISBN 978 963 9614 74 1
 • Marija Jovanovic: Ideje menned! (Ford.: Náray Éva, Timp Kiadó, Budapest, 2010) ISBN 978 963 9614 75 8
 • Eva Ras: Vad bárányok (Ford.: Radics Viktória, Timp Kiadó, Budapest, 2010) ISBN 978 963 9614 73 4
 • Kassovitz László: Pamacs hazatalál (Ill. Péter László, Timp Kiadó, Budapest, 2011) ISBN 978 963 9514 87 1
 • Simándi Ágnes: A mennybeszállás gyakorlata (Irodalmi Jelen Könyvek, Budapest, 2012) ISBN 978-973-7648-44-6
 • Biblia − magyarázatokkal és képekkel (Gesina Ingwersen: Bijbel in Vertelling en Beeld, Vereniging—Driebergen, 2009) ISBN 978-963-87443-5-7

Kréné könyvsorozat

 • Kőszeghy Miklós: Dávid (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. 2001) ISBN 963 9336 45 9
 • Kőszeghy Miklós: Cseréplevelek — Héber feliratok a fogság előtti Palesztinából (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2003) ISBN 963 9494 11 9
 • Karasszon István: Az ószövetség varázsa (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004) ISBN 963 9494 76 3
 • Fröchlich Ida: Az utókor hatalma (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005) ISBN 963 9494 84 4
 • Kőszeghy Miklós: Salamon — avagy a történet vége (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005) ISBN 963 9494 77 1
 • Jutta Hausmann: Ruth (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006) ISBN 963 9609 27 7
 • Szlávik Gábor: Traianus útja a hatalomba (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006) ISBN 963 9609 25 0

Metszetek könyvsorozat

 • A társadalom ruhája (Szerk.: Rados Virág, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2003) ISBN 963 9494 40 2
 • Falussy Béla: Az időfelhasználás metszetei (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004) ISBN 963 9494 41 0
Membrán könyvek 
 • Cseh Gabriella—Sükösd Miklós: Médiajog és médiapolitika Magyarországon  — I. Médiajog
                                                                (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999) ISBN 963 9158 06 2 
 • Vajda Éva—Ószabó Attila: Tényfeltúrás (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2001) ISBN 963 9336 30 0
 • Halmai Gábor: Kommunikációs jogok (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002) ISBN 963 9336 57 2       
Nagyítás szociológiai könyvek
 • Rácz József: Devianciák (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2001) ISBN 963 9336 23 8
Szöveg és lélek
 • Révész György: Szülői bánásmód — gyermekbántalmazás (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004) ISBN 963 9494 47 X
Társadalom és oktatás
 • Lukács Péter—Nagy Péter Tibor: Oktatáspolitika  (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004) ISBN 963 9494 62 3
Nemzetfelfogások
 • Kisebbség — többség (antológia, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005) ISBN 963 9494 90 9
        
Vissza az oldal elejére
Comments